price.png COMBO CÁP QUANG FPT VÀ TRUYỀN HÌNH FPT:

I – GÓI CÁP QUANG FPT và TRUYỀN HÌNH FPT CHO HỘ GIA ĐÌNH

CÁP QUANG FPT

HỘ GIA ĐÌNH
VND 195
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, Tích Hợp 4 Kênh K+, Trực Tiếp Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 195.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

CÁP QUANG FPT

HỘ GIA ĐÌNH
VND 231
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, Tích Hợp 4 Kênh K+, Trực Tiếp Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 231.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

CÁP QUANG FPT

HỘ GIA ĐÌNH
VND 277
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, Tích Hợp 4 Kênh K+, Trực Tiếp Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 277.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

CÁP QUANG FPT

HỘ GIA ĐÌNH
VND 336
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, Tích Hợp 4 Kênh K+, Trực Tiếp Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 336.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO
tổng đài fpt

II – GÓI CÁP QUANG FPT và TRUYỀN HÌNH FPT CHO HỘ KINH DOANH

CÁP QUANG FPT

HỘ KINH DOANH
VND 277
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, Tích Hợp 4 Kênh K+, Trực Tiếp Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 277.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

CÁP QUANG FPT

HỘ KINH DOANH
VND 336
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, Tích Hợp 4 Kênh K+, Trực Tiếp Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 336.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

CÁP QUANG FPT

HỘ KINH DOANH
VND 800
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, Tích Hợp 4 Kênh K+, Trực Tiếp Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 800.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO

CÁP QUANG FPT

NHÀ HÀNG, CAFE
VND 800
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, BAO GỒM 4 Kênh K+, Trực Tiếp Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Áp Dụng KHg Kinh Doanh Nhà Hàng, Quán Cafe
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 800.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO
tổng đài fpt

III – GÓI CÁP QUANG FPT – TRUYỀN HÌNH FPT và K+ CHO HỘ KINH DOANH

tv-rada.png Nhằm mang đến sự tiện lợi cho các tín đồ túc cầu giáo ở Việt Nam. Truyền Hình FPT kết hợp cùng với Truyền Hình KTS K+, tung ra gói Khuyến Mãi cực SỐC. KHg lần đầu Đăng Ký Lắp Đặt Internet và Truyền Hình FPT, Đăng Ký Thêm Gói K+ sẻ được Khuyến Mãi 50% cước K+.

SUPER22

CÁP QUANG FPT HỘ GIA ĐÌNH
VND 255
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, Bao Gồm 4 Kênh K+, Trực Tiếp Các Giải Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 255.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO K+

SUPER35

CÁP QUANG FPT HỘ GIA ĐÌNH
VND 291
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, Bao Gồm 4 Kênh K+, Trực Tiếp Các Giải Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 291.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO K+

SUPER50

CÁP QUANG FPT HỘ GIA ĐÌNH
VND 337
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, Bao Gồm 4 Kênh K+, Trực Tiếp Các Giải Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 337.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO K+

SUPER65

CÁP QUANG FPT HỘ GIA ĐÌNH
VND 396
000 /THÁNG
 • 180 Kênh Truyền Hình, Bao Gồm 4 Kênh K+, Trực Tiếp Các Giải Bóng Đá Thế Giới
 • Miễn Phí Lắp Đặt, Modem Wifi, Đầu Thu HD chuẩn 4K (*)
 • Tặng Thêm 2 Đến 4 tháng cước (*)
 • Ứng Dụng Youtube Kho Film Miễn Phí, Chương Trình Thiếu Nhi, Karaoke
 • Giá Khuyến Mãi: 396.000đ/th
 • Lắp đặt nhanh chóng 24h
COMBO K+
tổng đài fpt